Live Radio

joi, 1 martie 2018

Doi Președinți își iau rămas bun de la Billy Graham. Bill Clinton l-a întâlnit prima dată la 11 ani, la o cruciadă…

Bill Clinton Billy Graham foto Franklin Graham
VIDEO de la PRIVEGHI –
Franklin Graham (fiul lui Billy Graham): Apreciez că președintele George W. Bush și soția sa, Laura W. Bush, au venit să-și plătească respectul față de tatăl meu, astăzi, la Charlotte. A fost atât de frumos din partea lor. Tatăl meu ar fi fost onorat. Am împărtășit câteva amintiri minunate.
ENGLISH – Franklin Graham: I appreciate President George W. Bush and his wife Laura W. Bush coming to pay their respects to my father today in Charlotte. It was so good of them. My father would have been honored. We shared some great memories.

Mulțumesc domnule președinte Bill Clinton că a-ți venit astăzi la Charlotte să vă plătiți respectul față de tatăl meu. Am avut o vizită bună și președintele Clinton și-a împărtășit amintirile din vremea când era un băiat de 11 ani în Arkansas și învățătorul său de la Școala Duminicală l-a dus să-l audă pe tatăl meu predicând Evanghelia. De asemenea, înainte de a pleca, am avut o rugăciune împreună  la sicriul tatălui meu.
Tatăl meu l-a cunoscut pe președintele Clinton incă de când era guvernatorul Statului Arkansas. Președintele a povestit cum tatăl meu a venit la Little Rock în timpul revoltelor și calmul pe care l-a adus în acel oraș la sfârșitul anilor 1950. Acest calm, a fost, Dumnezeu vorbind prin tatăl meu.
Președintele Clinton a spus: „Deci aici, eram cu cartier după cartier după cartier, în statul meu, pe punctul de violență, și totuși zeci de mii de creștini, albi și negri, erau acolo împreună într-un stadion de fotbal. Și când a făcut chemarea la sfârșitul mesajului său, mii au coborât, ținând mâinile, brat la braț, plângând. A fost începutul sfârșitului Vechiului Sud în statul meu de origine. „
ENGLISH – Franklin Graham: Thank you President Bill Clinton for coming to Charlotte today to pay your respects to my father. We had a good visit, and President Clinton shared memories going back to the time when he was an 11-year-old boy in Arkansas and his Sunday school teacher took him to hear my father preach. We also had prayer together by my father’s casket before he left.
My father knew President Clinton back when he was Governor of Arkansas. The President tells the story of my father coming to Little Rock during the riots, and the calm that it brought to that city back in the late 1950’s. That calm was God speaking through my father.
President Clinton said, “So here we were with neighborhood after neighborhood after neighborhood in my state on the verge of violence, and yet tens of thousands of black and white Christians there, together in a football stadium. And when he issued the call at the end of his message, thousands came down, holding hands, arm in arm, crying. It was the beginning of the end of the Old South in my home state.”
BILLY GRAHAM & PRESIDENT BILL CLINTON –
VIDEO PRVIEGHI – BILL CLINTON –
-https://www.facebook.com/BillyGrahamEvangelisticAssociation/videos/10159940478180328/
Billy Graham Pastorul Președinților
Franklin Graham: Unii s-au referit la tatăl meu Billy Graham ca „Pastor al președinților”. El a cunoscut fiecare președinte din S.U.A. de la președintele Truman încoace și a avut o prietenie personală cu mulți dintre ei. Nu voi uita niciodată prima dată când m-a dus la Casa Albă ca adolescent tânăr în 1969 – am fost speriat de moarte. Am fost la cină într-o sâmbătă seara, iar tatăl meu m-a instruit că trebuie să mănânc totul din farfuria mea! De-a lungul vieții, a fost un privilegiu de a vedea relațiile calde pe care le-a avut cu atât de mulți lideri și cum Dumnezeu l-a folosit în viața lor. Vedeți câteva fotografii de pe parcursul anilor pe care le-am postat aici.
ENGLISH – Franklin Graham: Some have referred to my father Billy Graham as the “Pastor to Presidents.” He has known every U.S. president since President Truman, and had a personal friendship with many of them. I’ll never forget the first time he took me to the White House as a young teenager in 1969—I was scared to death. We went for dinner on a Saturday night, and my father instructed me that I had to eat everything on my plate! Throughout life, it has been a privilege to see the warm relationships he had with so many leaders and how God used him in their lives. Check out some of the photos from through the years that I’ve posted here.

Niciun comentariu: