Live Radio

miercuri, 9 mai 2018

Scrisoare deschisă adresată Preşedintelui României

Domnule Preşedinte,
Nu intenţionez să vă jignesc, dar mă simt obligat să vă întreb: nume precum: Faraon, Balaam, Core, Goliat, Haman, Sanherib, Nebucadneţar, Irod, Saul din Tars vă spun ceva? localităţi precum: Sodoma, Gomora, Ierusalim, Susa, Roma vă amintesc ceva? naţiuni precum: Canaan, Edom, Amalec, Moab, Israel nu vă comunică nimic? a ajuns la dumneavoastră mesajul imperiului egiptean, asirian, babilonian, persan sau roman? Deoarece sunteţi foarte aglomerat, ce-i drept mai mult cu agendele Bruxellesului şi LGBTQ-ului decât cu frământările legitime ale românilor, nu vă voi obosi cu temă casă.
Cu cea mai bună intenţie şi în modul cel mai sincer am să vă aduc aminte că toate numele de persoane, de localităţi, de naţiuni şi de imperii au avut în comun împotrivirea faţă de Dumnezeu. Puteam să menţionez multe alte nume de persoane, localităţi, naţiuni şi imperii din istorie, dar le-am ales pe acestea, deoarece sunt menţionate în Sfintele Scripturi şi ele ne spun doar adevărul. Ştiţi cum a fost finalul lor? În afară de cei care s-au trezit, s-au oprit, şi-au plâns comportamentul şi s-au devotat ascultării de Dumnezeu şi slujirii Lui, toţi au finalizat lamentabil. Finalul lor a fost dezastruos!
De ce vă scriu acum şi în felul acesta? Pentru că în ultima perioadă, dumneavoastră ne-aţi spus şi ne-aţi demonstrat că sunteţi categoric împotriva unor porunci clare primite de la Dumnezeu. Dacă alegeam tăcerea, alegeam vinovăţia. Am ales comunicarea, gândindu-mă că nu sunteţi străin nici de Dumnezeu şi nici de Sfintele Scripturi. Sper că nu aţi uitat total şi nu aţi aruncat definitiv educaţia primită în familie şi în biserica luterană.
Domnule Preşedinte,
Vă rog frumos, luaţi-vă câteva minute şi meditaţi la cele spuse! Redeschideţi Biblia, citiţi-o, credeţi-o şi practicaţi-o! Dacă vă veţi forma convingerile în baza Adevărului şi vă veţi schimba comportamentul, Dumnezeu vă va ierta. Dacă veţi continua pe drumul împotrivirii faţă de Dumnezeu, faţă de familie şi faţă de normalitate, veţi sfârşi lamentabil. Istoria strigă faptul că cine se joacă cu Dumnezeu şi se împotriveşte principiilor şi planurilor divine, pierde.
Mă rog să găsiţi un moment de reflecţie, putere de schimbare şi liniştea unei conştiinţe curate!
Un creştin care vă doreşte binele vremelnic şi veşnic.

Niciun comentariu: