Radio Maranata Vulcan

vineri, 26 ianuarie 2018

Creștine „Înțelegi Vremurile” pe care le trăiește România?

La doar un an distanță, după Ordonanța 13, care a marcat întreaga țară cu proteste în masă, România intră într-o nouă criză politică. Pentru mulți creștini schimbările politice sunt privite cu indiferență, de alții cu revoltă, iar alții cu patriotism înflăcărat care provoacă multe emoții în spațiul virtual.
Oare ce ar trebui să facă creștinii în aceste vremuri? Suntem sau ar trebui să fim vocali în vremuri tulburi pentru țară? Este bine să ne aliniem mișcărilor sociale și politice, sau rămânem indiferenți și ne plângem că avem o țară condusă de hoți?
1 Cronici 12:32 vorbește despre: „…fiii lui Isahar, care se pricepeau în înţelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuia să facă Israel”. Este bine să ne întrebăm, oare noi avem astfel de fii în țară? Trebuie să știți că avem! România este binecuvântată să aibă creștini în toate structurile de stat la nivel înalt, dar ei au nevoie de susținere în rugăciune!
Echipa ȘtiriCreștine.ro vă provoacă la acțiune. Nu, nu acțiune pe facebook sau în stradă! Vă chemăm la acțiune în rugăciune! Avem nenumărate porunci și îndemnuri în Sfânta Scriptură care ne învață cum să ne purtăm în asemenea circumstanțe. Este timpul să fim o forță care mișcă România. Trebuie să stăm în spărtură pentru țară și avem responsabilitatea în fața lui Dumnezeu pentru a lupta pentru ea în rugăciune.
Veniți să stăm pe genunchi pentru:
Președintele țării ca să fie sensibil la șoapta Duhului Sfânt, vertical în deciziile pe care le ia și un lider care să urmărească binele țării
Pentru Guvernul României să devină stabil, funcțional și eficient în exercitarea misiunii pe care o are. Pentru miniștrii creștini să fie sare și lumină pentru colegii lor și întreaga țară, iar deciziile pe care le i-au să onoreze pe Dumnezeu. Să fie protejați de loviturile celui rău și rezistenți în bătăliile spirituale care urmează să le poarte.
Pentru Parlamentul și Senatul României. În mod special pentru evanghelicii prezenți în aceste structuri, ca să reziste la presiunile și bătăliile politice care se dau, să reușească să protejeze schimbările legislative în domeniul justiției. Să rămână tari în urma acestor lupte politice și să reușească să făurească binele României.
Pentru protestul din 19 ianuarie și oamenii care vor ieși în stradă. Rugați-vă ca aceste mișcări să fie un protest pașnic, fără violențe și consecințe negative.
Pentru poliția României care mâine în aceste vremuri tulburi trebuie să asigure ordinea, să fie protejați de oameni răi și să reziste la presiunile care vor înfrunta în stradă.
Dumnezeu poruncește poporului Israel aflat în robie să se roage pentru cetatea asupritorului. „Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!” Ieremia 29:7. Cu atât mai mult, noi, trăind vremuri de libertate ar trebui să fim străjeri neosteniți în rugăciune pentru țară. Binecuvântând țara prin rugăciune, ne binecuvântăm pe noi.
Iar Apostolul Pavel ne învață:
„Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” 1 Timotei 2:1-4.
Haideți să purtăm în inima noastră România. Să mijlocim pentru țară, pentru dregători, pentru creștinii din țară să rămână uniți în rugăciune și să contribuie la binecuvântarea țării!

Niciun comentariu: