Radio Maranata Vulcan

miercuri, 20 decembrie 2017

IROD CEL DE AZI

TULBURAREA IERUSALIMULUI
Domnul Isus a produs tulburare la venirea Sa în lume, acum 2000 de ani. Această tulburare nu avea de a face cu persoana Sa. Doar era un Prunc. Nu s-a născut într-un palat. Nu s-a născut într-o familie importantă. Irod și Ierusalimul aveau o problemă cu ei înșiși. Tulburarea era în interior. 
Tulburarea apostaziei, a lepădării de Dumnezeu și de Adevăr, tulburarea instinctivă a conștiinței lor vinovate. Aceasta îi rodea. Ca să nu mai vorbim de suficienta cunoaștere a istoriei părinților lor. Irod își cunoștea condamnarea și destinul. ”Împăratul de curând născut al iudeilor” nu a fost decât rostirea sentinței. Interesant că a convocat imediat cărturarii ca să afle unde avea să se nască. 
Nu s-a încumetat să Îl caute el însuși pe Copilașul Isus. Să fi bănuit oare că nu L-ar fi găsit? A întins o cursă a vânzării pentru magi. Văzând că nu i-a mers, s-a răzbunat în mod criminal pe copilașii de parte bărbătească din Betleem și ținutul acela. Nu numai un act criminal. Nu numai un genocid.
 Dar și un act premeditat de sfidare a Divinității. Irod este un tip anticristic. Duhul acestui posedat bântuie lumea de azi. O lume plină de irozi. Avortul este metoda modernă a aceluiaș spirit demonic. Mai grav, în vreme ce Rahela de atunci își jelea copiii, multe mame azi sunt complice. Ceea ce mă deranjează este că Irod ”intenționa” și el să se închine Pruncului. 
Ce mai închinare! În spatele ei, ascuns bine, era pumnalul trădării. Și totuși, Pruncul nu s-a născut pentru un tron uman. Cum de n-au priceput cărturarii și Irod acest lucru? De ce s-au tulburat? Era acest Împărat născut în iesle o amenințare pentru ei?
 DA! Adevărul amenință minciuna, ura se simte amenințată de iubire, cel firesc îl prigonește pe cel duhovnicesc. În contrast, îngerii, păstorii, magii, Ana și Simeon, Iosif și Maria, sărbătoresc bucuria Întrupării! Mă rog, ca bucuria sărbătorii să coboare în viețile dumneavoastră! Cu ocazia crăciunului, să îndepărtăm tulburarea din inimi!
https://popaspentrusuflet.wordpress.com

Niciun comentariu: